Nhà đầu tư chứng khoán là gì và có những loại nào?

Thị trường chứng khoán càng ngày càng phát triển và rất nhiều người muốn tìm hiểu về nó. Bên cạnh khái niệm về chứng khoán thì nhà đầu tư chứng khoán là gì mà điều mà bất kỳ ai muốn tham gia vào thị trường chứng khoán cũng cần phải biết.

Nhà đầu tư chứng khoán là gì và có những loại nào?

Khái niệm nhà đầu tư chứng khoán là gì dành cho người mới

Thị trường chứng khoán muốn hoạt động, bên cạnh các loại chứng khoán ra thì cũng cần phải có các nhà đầu tư chứng khoán. Vậy nhà đầu tư chứng khoán là gì? Thực chất nhà đầu tư chứng khoán có thể là cá nhân nhưng cũng có thể là các tổ chức đang nắm giữ chứng khoán với mục đích kiếm lời từ hoạt động mua và bán chứng khoán.

Lợi nhuận mà nhà đầu tư chứng khoán thu được do đâu? Đó có thể là khoản lợi nhuận có được do việc nắm giữ chứng khoán mang lại. Điều này có nghĩa là phần lợi nhuận nhận được là do các tổ chức phát hành chứng khoán thực hiện việc chi trả dưới hai dạng là cổ tức. Hai là lãi của trái phiếu. Bên cạnh đó, khi thực hiện việc mua và bán chứng khoán, phần chênh lệch đó cũng chính là lợi nhuận của nhà đầu tư. Và hiện nay, nhà đầu tư chứng khoán được phân chia thành hai loại.

Hai loại nhà đầu tư chứng khoán là gì, bạn có biết?

Như đã nói ở trên, hiện nay nhà đầu tư chứng khoán cũng được phân chia rõ rệt. Và nó bao gồm hai loại. Vậy hai loại nhà đầu tư chứng khoán là gì?

Nếu nói về hai loại của nhà đầu tư chứng khoán thì đó là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đó chính các tổ chức đã được cấp cho tư cách pháp nhân, có thể kể đến như là các công ty hoạt động về chứng khoán, các công ty tài chính hay là một số định chế tài chính ví dụ như là ngân hàng hay các công ty bảo hiểm…Còn nhà đầu được gọi là không chuyên nghiệp thì đó chính là các cá nhân hoặc là các tổ chức còn lại ở trong nền kinh tế.

Nếu xét về nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp thì có thể thấy một điều, nhà đầu tư chuyên nghiệp là nhà đầu tư chủ chốt ở trong thị trường chứng khoán. Bởi ở họ sở hữu số chứng khoán lớn trong một khoảng thời gian dài.

Dù là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hay nhà đầu tư chứng khoán không chuyên, thì để trở thành một nhà đầu tư ở trên thị trường chứng khoán bạn cần phải co đầy đủ mọi năng lực về hành vi dân sự, có nguồn tài chính và đặc biệt không phải là đối tượng bị pháp luật nghiêm cấm về hành vi đầu tư chứng khoán.